ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 17, 2009

ಎಟಿಎಂ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಾತಿ ಪುರಾಣನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ? ಆ ಖಾತೆಗೆ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ?ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಓದಿ.
2008ರ ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ರಿಸರ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಆದೇಶ ಪತ್ರ RB/2007-2008/260,DPSS No.1405/02.10.02/2007-2008 ನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ರಿಸರ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಟಿಎಂ (ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮನಿ-ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಿಷನ್)ಗಳೇ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ, ಹಿನ್ನೆಲೆಯತ್ತ ಒಂದು ನೋಟ. 2007ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 32,342 ಎಟಿಎಂ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 40ಸಹಸ್ರ ದಾಟಿದ್ದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ಗೊತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕ ಬಳಸಿದರಂತೂ ಬಳಕೆ ಶುಲ್ಕ, ಕೊನೆಗೆ ವಿವರಣೆ ಪಟ್ಟಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಚಾರಣೆಗೂ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿ ಹಣ ಕಮಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶುಲ್ಕ ವಿವರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳದೇ ಮರ್ಜಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೋಚಿದ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದು ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಎಟಿಎಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ವಿದೇಶಗಳ ನಡುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಟಿಎಂ ಬಳಕೆ ಉಚಿತ. ಕೇವಲ ಬಿಳಿ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಎಟಿಎಂ ಶುಲ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನಗಂಡ ಆರ್‌ಬಿಐ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾದಾತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಆದೇಶದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
(1.) ಸ್ವಂತ ಎಟಿಎಂ ಬಳಕೆ - ಉಚಿತ (ತಕ್ಷಣದಿಂದ)
(2.) ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಸ್ ವಿಚಾರಣೆ - ಉಚಿತ(ತಕ್ಷಣದಿಂದ)
(3.) ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಪಡೆಯುವಿಕೆ -
(a) ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 2007ರಲ್ಲಿದ್ದ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಏರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
(b) ಮಾರ್ಚ್ 31,2008ರ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಎಟಿಎಂ ವ್ಯವಹಾರದ ಶುಲ್ಕ 20ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
(c) ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2009ರಿಂದ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳೂ ಪೂರ್ತಿ ಉಚಿತ.
ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ದಗಲ್‌ಬಾಜಿತನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಇದೇ ಆದೇಶ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೃಷ್ಟೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, (1) ಮತ್ತು (2)ನೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಸೇವಾಶುಲ್ಕವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾವುದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲೂ ಖರ್ಚು ಹೇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಸೇವೆಗಳು 2008ರ ಮಾರ್ಚ್10ರಿಂದಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಉಚಿತ.
ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2008ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಿಂದ2009ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವೊಂದಕ್ಕೆ 20ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದೇ ವಿನಃ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಖರ್ಚು ಹೇರುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ.
ಆರ್‌ಬಿಐ ಸೂಚನೆಯನ್ವಯ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ನಗದು ಪಡೆದರೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹೊರಗಿರುವ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ರಿಸರ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾಚ್ 23ರಂದು ಎಸ್‌ಬಿಎಂ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 50ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಎಟಿಎಂ ಚಂದಾದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದರೆ ಅವರು ಅನಾಮತ್ತಾಗಿ ಪಡೆದ ಲಾಭ 50ಕೋಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ!
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೂ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ‘ತಮ್ಮದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ’ ಎಂದೇ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ವೆಚ್ಛವನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಡೆದಿರುವುದು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಛ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ’ ವಾದದ ಸಾರಾಂಶವಿದು.
ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ರಿಸವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಆಂಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯೂ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ.‘ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಂಬುಡ್ಸಮನೆ’ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಹುಷಃ ಇದು ಎಸ್‌ಬಿನ ಕತೆಯೊಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ವರ್ಷ ಈ ವೆಚ್ಛವನ್ನು ವಸೂಲಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಆಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರಿಶಿಲಿಸಬೇಕು. ನನಗೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಒಳಿತು. ಸಾಗರದ ಬಳಕೆದಾರರ ವೇದಿಕೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡಲಿದೆ.
ಕೊನೆ ಮಾತು- ಪಾಪ, ಹಲವರ ಎಸ್‌ಬಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರವಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು 50ರೂ. ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಛವನ್ನು ಎಸ್‌ಬಿಎಂ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು. ಮಾಚ್ 31ರಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೆ 50ರೂ. ದಂಡ! ಕಾನೂನು ಕತ್ತೆ ಬಾಲ, ದುಡ್ಡು ಕಮಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಪ್ರಭಾವ ಎಂದು ಕೈ ಜಾಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.!
-ಮಾವೆಂಸ

6 comments:

Ramesh Hirejamburu ಹೇಳಿದರು...

lekhana tumba channagide... idanna pratiyobba jana saamanyararu atrha madikollabeku... ivella jagatika tantragalu....

ಮಾವೆಂಸ ಹೇಳಿದರು...

*Hirejamburu,
thanks for the compliment......

ಚೆ೦ಬಾರ್ಪು ಹೇಳಿದರು...

SBI is imposing this fee since 3-4 years in the name of 'ATM Debit card fee'. in fact they are charging for NEFT transfers, cash deposits etc for which other banks do not charge anyting. writing to them does not help ans you have told- they tell they can deduct such fees

PARAANJAPE K.N. ಹೇಳಿದರು...

ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಿದು. Thanks for the information.

ವಿನಾಯಕ ಕೆ.ಎಸ್ ಹೇಳಿದರು...

chitana yogya baraha...
vinayaka kodsara

manju ಹೇಳಿದರು...

thanx for information. nanagu 26-03-2008kke Rs.50 charge madidda maraya.............!!!!!!!!!!!

 
200812023996