ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 3, 2009

ಇದು ಭಾರತ...!


ಫೋಟೋನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನೇನು ಹೇಳುವುದು? ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಇದು ಸಾಗರದ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ!

2 comments:

sunaath ಹೇಳಿದರು...

ಭಾರತೀಯರ ವರ್ತನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

Lohitha sharma ಹೇಳಿದರು...

ನಾವು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲವೋ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶವೇ ನಮ್ಮದು.

 
200812023996